Flash-opgaver til MULTI 0-3B

Main Content

Kapitel 1: Andre tal

Side 4: Egyptiske tal. Hvilket tal?

Side 6: Romertal. Hvilket tal?

Side 8: Negative tal. Træk tallene ind
på tallinjen.

Side 9: Hvilken dag er koldest? Varmest?

Side 10: Skriv tallene lige før og lige efter.

Side 10: Sæt de rigtige < og >.

Kapitel 2: Talpuslerier

Side 16: Hvad vejer kassen?

Side 17: Hvilket tal skal der stå?

Side 18: Indsæt tegnene, så resultatet
bliver rigtigt.

Side 19: Indsæt tallene, så resultaterne
bliver rigtige.

Side 20: Hvilket tal kommer ind eller ud?

Side 21: Hvad er talmaskinens koder?

Side 23: Skriv de tal, der mangler i talfølgerne.

Side 24: Skriv de tal, der mangler
i falfølgerne.

Side 27: Magiske 4x4 firkanter.

Kapitel 3: Vinkler og figurer

Side 29: Farv vinkler.

Side 30: Er vinklerne rette, stumpe
eller spidse?

Side 31: Tegn figurerne og farv vinklerne.

Side 35: Hvad har figurerne til fælles?

Side 36: Hvor mange rette, spidse og
stumpe vinkler?

Kapitel 4: Brøker

Side 41: Hvor meget af hele pizzaen
er der tilbage? Skriv en brøkdel.

Side 43: Hvor stor en brøkdel af figuren er … ?

Side 45: Hvor stor en brøkdel er farvet?

Side 46: Farv brøkdele på forskellige måder.

Side 47: Hvor stor er brøkdelen?

Side 48: Løs brøk-regnehistorien.

Side 49: Hvilken brøkdel er vist?

Side 50: Hvor stor en brøkdel er farvet?

Kapitel 5: Mere statistik og chance

Side 58: Lav tabel og pindediagram.

Side 62: Lykkehjul 1.

Side 62: Lykkehjul 2.

Side 62: Lykkehjul 3.

Side 64: Hvilket resultat får du
flest gange?

Kapitel 6: Rumfang og areal

Side 70: Find rumfanget af hver 3D-figur.

Side 71: Find længde, bredde, højde
og rumfang.

Side 72: Find rumfang og areal,
og farv centicube-kasserne.

Side 74: Tegn den udfoldede kasse
og kassen set fra siderne.

Side 77: Byg Tangram-figuren og
find brikkernes arealer.

Kapitel 7: Matematik i hverdagen

Side 83: Hvor lang tid ...?

Side 87: Klassen arbejder i grupper.

Side 88: Hvor mange penge sælger
skoleboden for?