Flash-opgaver til MULTI 0-3B

Main Content

Kapitel 1: Decimaltal og store tal

Side 3: Mål, og skriv længden af
linjestykkerne.

Side 6: Afrund priser.

Side 8: Hvor mange penge?

Kapitel 2: Afstande og størrelser

Side 24: Tegn flagene.

Kapitel 3: Mere gange

Side 31: Hop på tallinjerne.
Regn gangestykkerne.

Side 31: Hvilke gangestykker er vist?

Side 36: Gange med større tal på tallinje.

Side 38: Del rektanglerne op,
og find antallet af tern.

Kapitel 4: Koordinatsystemet

Side 46: Hemmelig kode.

Side 48: Afsæt punkterne til
koordinatsættene.

Side 52: Koordinat-pusle.

Kapitel 5: Dele

Side 57: Hvor mange får de hver?

Side 58: Skriv divisionsstykket og regn.

Side 66: Del figurer i viste stykker.

Kapitel 6: Regning og regneark

Side 71: Plus- og minus-regnemåder.

Side 72: Kan det passe?

Side 73: I supermarkedet.

Kapitel 7: Flytte figurer

Side 85: Skub figuren og skriv
koordinatsættene.

Side 85: Hvordan er figuren flyttet?

Side 86: Skub figuren.

Side 87: Skub figuren hen,
hvor den kom fra.

Side 89: Drej figuren, og skriv
kordinatsættet.

Side 92: Flyt, drej eller spejl figuren.

Side 92: Tegn trekanten og flyt.