Flash-opgaver til MULTI 0-3B

Main Content

Kapitel 1: Decimaltal og store tal

Side 2: Sæt tallene i rækkefølge
efter størrelse.

Side 3: Mål, og skriv længden af
linjestykkerne.

Side 4: Sæt decimaltal i rækkefølge
på tallinjen.

Side 5: Aflæs og skriv decimaltal.

Side 6: Afrund priser.

Side 8: Hvor mange penge?

Side 10: Hvordan ændrer tallene sig?

Kapitel 2: Afstande og størrelser

Side 24: Tegn flagene.

Kapitel 3: Mere gange

Side 31: Hop på tallinjerne.
Regn gangestykkerne.

Side 31: Hvilke gangestykker er vist?

Side 31: Tegn gangestykket.

Side 32: Skriv og træn tabeller.

Side 33: Skriv de tal, der mangler
i tabellerne.

Side 35: Gangehistorier.

Side 36: Gange med større tal på tallinje.

Side 38: Del rektanglerne op,
og find antallet af tern.

Kapitel 4: Koordinatsystemet

Side 44: Hvor på kortet?

Side 46: Hemmelig kode.

Side 47: Skriv koordinatsættene til
punkterne.

Side 48: Afsæt punkterne til
koordinatsættene.

Side 50: Find den korteste afstand.

Side 50: Hvor ender bilen?

Side 52: Koordinat-pusle.

Kapitel 5: Dele

Side 57: Hvor mange får de hver?

Side 58: Skriv divisionsstykket og regn.

Side 58: Hvor mange hop?

Side 59: Regnehistorier.

Side 60: Divider.

Side 61: Divider og find rest.

Side 65: Hvor mange ens stykker?

Side 66: Del figurer i viste stykker.

Kapitel 6: Regning og regneark

Side 71: Plus- og minus-regnemåder.

Side 72: Kan det passe?

Side 73: I supermarkedet.

Side 74: Hvor mange penge har du tilbage?

Side 80: Regnehistorier.

Kapitel 7: Flytte figurer

Side 85: Skub figuren og skriv
koordinatsættene.

Side 85: Hvordan er figuren flyttet?

Side 86: Skub figuren.

Side 87: Skub figuren hen,
hvor den kom fra.

Side 89: Drej figuren, og skriv
kordinatsættet.

Side 92: Flyt, drej eller spejl figuren.

Side 92: Tegn trekanten og flyt.